Välkommen till Kabyssgränd

Sancta Thora samfällighetsförening

Sancta Thora

Samfällighetsförening

Sancta Thora Samfällighetsförening består av 70 st friköpta fastigheter.

Samfälligheten har en styrelse samt områdesvärdar.

Samfällighetens förvaltningsansvar omfattar det gemensamma områdets garagebyggnader och garageplaner, förrådsbyggnader, innergårdar, gångvägar, ytterbelysning, trädgårdsanläggningar, servisledningar, fiberkabel för TV och datorer, vattenservisledningar, avlopps- och dagvattenledningar, vattenmagasin, sophämtning, elavfall samt hämtning av glas och tidningar.

Anläggningarna ovan ägs av fastighetsägarna gemensamt och dess värde ingår i fastighetsägarnas taxeringsvärden.

Styrelse

Klicka här för att finna våra styrelsemedlemmar

Områdesvärdar

Klicka här för att finna våra områdesvärdar

Medlemssidor

Klicka här för att finna våra medlemssidor