Utflykt till Dagshög
Ett par kilometer söder  om Torekov hittar du Dagshög. Skånes största gravhög, ca 5 meter hög och med en diameter på 42 meter.

Högen uppfördes ca 1800-1100 f Kr. Högen har använts som gravplats under  nära tusen år.

På strandängarna har djuren betat i nästan fyratusen år. Vattnet utanför, Skälderviken, är rikt på fisk och fåglar och man kan även få se t ex gråsäl.

I slutet på 1800-talet började man med stenhantering. År 1904 startades Dagshögs Stenbrott AB.
Verksamheten upphörde 1916 bl a  på grund av svårigheter med utskeppningen.

På 1960-talet bedrevs laxodling i det stora stenbrottet, som dämdes upp och fylldes med havsvatten.