Styrelsen

ORDFÖRANDE

Malte Malm                                           070 660 74 93
Kabyssgränd 24B

SEKRETERARE

Gunilla Hedqvist                                   073 181 63 75
Kabyssgränd 35B

KASSÖR

Lars-Erik Persson                                 070 358 36 16
Kabyssgränd 3C

LEDAMÖTER

Lena Ljungström                                   070 793 53 27
Kabyssgränd 15B

Dorit Smit                                               070 644 13 99
Kabyssgränd 6A