Områdesvärdar

SEKTION 1

Ing-Gret Persson           070 733 25 36
Kabyssgränd 3C


SEKTION  2

De boende tillsammans                


SEKTION 3

Gunilla Hedqvist             073 181 63 75
Kabyssgränd 35B


SEKTION 4

Stoja Borbelj                    072 341 64 42             
Kabyssgränd 24C


SEKTION 5

Dorit Smit                         070 644 13 99
Kabyssgränd 6A