Områdesvärdar

SEKTION 1

Ing-Gret Persson           070 733 25 36
Kabyssgränd 3C


SEKTION  2

De boende tillsammans                


SEKTION 3

 Adriana Dabrowska            073 065 22 65
Kabyssgränd 33B


SEKTION 4

Ewa Kazmierska
Kabyssgränd 18 C                             


SEKTION 5

Dorit Smit                         070 644 13 99
Kabyssgränd 6A