Sancta Thora Samfällighetsförening består av 70 st friköpta fastigheter.

Samfälligheten har en styrelse samt områdesvärdar.

Samfällighetens förvaltningsansvar omfattar det gemensamma områdets garagebyggnader och garageplaner, förrådsbyggnader, innergårdar, gångvägar, ytterbelysning, trädgårdsanläggningar, servisledningar, fiberkabel för TV och datorer, vattenservisledningar, avlopps- och dagvattenledningar, vattenmagasin, sophämtning, elavfall samt hämtning av glas och tidningar.

Anläggningarna ovan ägs av fastighetsägarna gemensamt och dess värde ingår i fastighetsägarnas taxeringsvärden.